Audit trigger PL/pgSQL

Audit trigger PL/pgSQL

Ide o trigger, ktorý zaznamenáva všetky zmeny (INSERT, DELETE, UPDATE) v tabuľke výplat. Pokiaľ potrebujeme vedieť kto, čo a kedy upravil, či pridal do tabuľky, použijeme trigger, ktorý bude zapisovať každú akciu vykonanú v tabuľke. Od Postgres verzie 9.3, môžeme auditovať aj DDL(Data definition language) zmeny v databáze použitím event triggeru. V tomto konkrétnom príklade budeme zapisovať aktivitu spojenú s Data Manipulation Language (DML).

Dostupné online:
REXtester

Štruktúra DB - Diagram

audit_trigger_diagram

Vytvorenie DB a tabuliek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CREATE TABLE vyplaty (
meno_zamestnanca TEXT PRIMARY KEY,
plat INTEGER NOT NULL
);
CREATE TABLE vyplaty_zmeny_log (
pozmenene_uzivatelom TEXT DEFAULT CURRENT_USER,
datum_zmeny TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
druh_operacie TEXT,
meno_zamestnanca TEXT,
stary_plat INTEGER,
novy_plat INTEGER
);

Prístupové práva

Obyčajne nechceme aby užívatelia mohli meniť tabuľku s logmi. Toto privilégium bude mať iba manažment.

 • tabuľka s logmi nebude verejná
 • manažéri spoločnosti máju prístup k tabuľke
  1
  2
  REVOKE ALL ON vyplaty_zmeny_log FROM PUBLIC;
  GRANT ALL ON vyplaty_zmeny_log TO manazery;

Funkcia

Funkcia spustená triggerom, ktorá sa stará o zápis údajov do tabuľky zmien pri udalosti:

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  CREATE OR REPLACE FUNCTION log_vyplaty_zmeny()
  RETURNS TRIGGER AS $$
  BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT'
  THEN
  INSERT INTO vyplaty_zmeny_log (druh_operacie, meno_zamestnanca, novy_plat)
  VALUES (TG_OP, NEW.meno_zamestnanca, NEW.plat);
  ELSIF TG_OP = 'UPDATE'
  THEN
  INSERT INTO vyplaty_zmeny_log (druh_operacie, meno_zamestnanca, stary_plat, novy_plat)
  VALUES (TG_OP, NEW.meno_zamestnanca, OLD.plat, NEW.plat);
  ELSIF TG_OP = 'DELETE'
  THEN
  INSERT INTO vyplaty_zmeny_log (druh_operacie, meno_zamestnanca, stary_plat)
  VALUES (TG_OP, NEW.meno_zamestnanca, OLD.plat);
  END IF;
  RETURN NEW;
  END;
  $$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

Trigger

Trigger, ktorý zavolá funkciu po každej zmene, či pridaní záznamu do tabuľky výplaty:

1
2
3
CREATE TRIGGER audit_vyplaty_zmena
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON vyplaty
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE log_vyplaty_zmeny();

Test

Pridanie výplaty zamestnanca:

1
INSERT INTO vyplaty VALUES ('Rob', 1000);

Zmena výplaty zamestnanca:

1
2
3
UPDATE vyplaty
SET plat = 1100
WHERE meno_zamestnanca = 'Rob';

1
2
3
INSERT INTO vyplaty VALUES ('Maria', 1000);
UPDATE vyplaty
SET plat = plat + 200;

Výpis tabuľky výplat:

1
2
SELECT *
FROM vyplaty;

Každá zmena vykonaná v tabuľke výplaty, bude uložená do loggovacej tabuľky na účely auditu.
Výpis zmien

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SELECT *
FROM vyplaty_zmeny_log;
-[ RECORD 1 ]--------------------------
pozmenene_uzivatelom | Postgres
datum_zmeny | 2017-03-15 18:06:21
druh_operacie | INSERT
meno_zamestnanca | Rob
stary_plat |
novy_plat | 1000
-[ RECORD 2 ]--------------------------
pozmenene_uzivatelom | Postgres
datum_zmeny | 2017-03-15 18:06:22
druh_operacie | UPDATE
meno_zamestnanca | Rob
stary_plat | 1000
novy_plat | 1100
-[ RECORD 3 ]--------------------------
pozmenene_uzivatelom | Postgres
datum_zmeny | 2017-03-15 18:06:24
druh_operacie | INSERT
meno_zamestnanca | Maria
stary_plat |
novy_plat | 1000
-[ RECORD 4 ]--------------------------
pozmenene_uzivatelom | Postgres
datum_zmeny | 2017-03-15 18:06:27
druh_operacie | UPDATE
meno_zamestnanca | Rob
stary_plat | 1100
novy_plat | 1300
-[ RECORD 5 ]--------------------------
pozmenene_uzivatelom | Postgres
datum_zmeny | 2017-03-15 18:06:29
druh_operacie | UPDATE
meno_zamestnanca | Maria
stary_plat | 1000
novy_plat | 1200